Ngày 19/11/2021: Nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ 21
#IG-42223

Giáo dục - Khoa Học

Ngày 19/11/2021: Nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ 21

Hà Nội (TTXVN 19/11) Nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ 21 diễn ra vào ngày 19/11/2021 (đạt cực đại lúc 16h03' theo giờ Việt Nam) và kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Tại Việt Nam, có thể quan sát một phần diễn biến của Nguyệt thực lần này, bắt đầu lúc 17h21’ khi Mặt Trăng mọc.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/11/2021 06:17 (GMT+7)