Ngày 17/12/2020, Việt Nam tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện giai đoạn 1