Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Ngày 17/12/2020, Việt Nam tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện giai đoạn 1

Ngày 17/12/2020, Việt Nam tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện giai đoạn 1

Hà Nội (TTXVN 10/12) Ngày 17/12/2020, Việt Nam sẽ tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện đủ điều kiện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1.

 • Ngày:
  10/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ