Ngành nông nghiệp phấn đấu xuất khẩu khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025
#IG-19529

Kinh tế - Hội nhập

Ngành nông nghiệp phấn đấu xuất khẩu khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025

Hà Nội (TTXVN 15/3) Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 đặt ra mục tiêu giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) của Việt Nam đạt khoảng 50 - 51 tỷ USD vào năm 2025, 60 - 62 tỷ USD vào năm 2030.
Xuất bản:15-03-2021