Ngành nông nghiệp đạt kỷ lục xuất khẩu hơn 41 tỷ USD