Ngân sách y tế của Ấn Độ chiếm khoảng 1% GDP
#IG-00463

Y tế - Cộng đồng

Ngân sách y tế của Ấn Độ chiếm khoảng 1% GDP

Hà Nội (TTXVN 16/2) Ngân sách dành cho y tế ở Ấn Độ rất thấp, chỉ chiếm khoảng 1% GDP. Hệ thống y tế cộng đồng chỉ phục vụ được cho 20% dân số, dẫn đến chênh lệch lớn giữa y tế cộng đồng và tư nhân, làm sâu sắc thêm khoảng cách giàu và nghèo ở quốc gia này.
Xuất bản:Thứ hai, 16/02/2015 10:03 (GMT+7)