Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

New Zealand từng bước thành nền kinh tế công nghiệp hơn

New Zealand từng bước thành nền kinh tế công nghiệp hơn

Hà Nội (TTXVN 20/4) New Zealand là nền kinh tế thành viên APEC nằm ở khu vực Châu Đại dương với nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, phụ thuộc vào việc tiếp cận thị trường Anh ưu đãi.

 • Ngày:
  20/04/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ