Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam

Nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 18/12) Kế thừa tinh hoa truyền thống đánh giặc của dân tộc, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược không chỉ có sự phát triển vượt bậc cả về chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật mà còn chứa đựng nhiều nét độc đáo

 • Ngày:
  18/12/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ