Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Nelson Mandela - biểu tượng chống chủ nghĩa thực dân và phân biệt chủng tộc

Nelson Mandela - biểu tượng chống chủ nghĩa thực dân và phân biệt chủng tộc

Hà Nội (TTXVN 17/7) Nelson Mandela là con người huyền thoại, một biểu tượng chống phân biệt chủng tộc không chỉ của Nam Phi. Cả cuộc đời ông đã đấu tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp của hòa bình, nhân đạo, công bằng xã hội và hòa giải dân tộc.

 • Ngày:
  17/07/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Nhân vật - Sự kiện
 • [Download]
 • Trang chủ