Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Năng suất lao động của Việt Nam còn khoảng cách so với nhiều nước trong khu vực

Năng suất lao động của Việt Nam còn khoảng cách so với nhiều nước trong khu vực

Hà Nội (TTXVN 7/8) Dù có tốc độ tăng trưởng khá nhưng năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với nhiều nước trong khu vực

 • Ngày:
  07/08/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ