Nâng cao nhận thức của người dân để phòng chống sốt rét