Năm học 2022-2023: Triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới
#IG-104820

Giáo dục - Khoa Học

Năm học 2022-2023: Triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới

Hà Nội (TTXVN 16/8) Năm học 2022-2023, ngành giáo dục tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới và triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới; Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”...
Xuất bản:Thứ ba, 16/08/2022 05:19 (GMT+7)