Năm học 2022-2023: Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất từ 22/8/2022
#IG-104865

Giáo dục - Khoa Học

Năm học 2022-2023: Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất từ 22/8/2022

Hà Nội (TTXVN 19/8) Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày tựu trường sớm nhất của học sinh ở Hà Nội vào ngày 29/8/2022 riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8/2022.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/08/2022 06:01 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI