Năm học 2021-2022: Quảng Ninh hỗ trợ 100% học phí mầm non, phổ thông
#IG-21344

Giáo dục - Khoa Học

Năm học 2021-2022: Quảng Ninh hỗ trợ 100% học phí mầm non, phổ thông

Hà Nội (TTXVN 27/8) Ngày 27/8/2021, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết quy định một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung về hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022.
Xuất bản:Thứ sáu, 27/08/2021 20:03 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19