Năm học 2020-2021: Chất lượng giáo dục các cấp học và hoạt động giáo dục được nâng lên
#IG-21353

Giáo dục - Khoa Học

Năm học 2020-2021: Chất lượng giáo dục các cấp học và hoạt động giáo dục được nâng lên

Hà Nội (TTXVN 29/8) Năm học 2020-2021, mặc dù chịu tác động sâu rộng của dịch COVID-19, nhưng toàn ngành Giáo dục đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa tham gia tích cực trong phòng, chống dịch bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục.
Xuất bản:Chủ nhật, 29/08/2021 06:10 (GMT+7)