Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Năm học 2018-2019: Quy mô học sinh, sinh viên tăng hơn 1 triệu so với năm học trước

Năm học 2018-2019: Quy mô học sinh, sinh viên tăng hơn 1 triệu so với năm học trước

Hà Nội (TTXVN 5/9) Cả nước có gần 24 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học 2018-2019, tăng hơn 1 triệu so với năm học 2017-2018. Đây là năm có tính chất bản lề trong lộ trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 4/11/2013) với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 • Ngày:
  05/09/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ