Nam Định đứng đầu cả nước về điểm trung bình tốt nghiệp THPT 2020