Năm 2022: Mỗi ngày có 17 người chết vì tai nạn giao thông