Năm 2022, lâm sản phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu 16 tỷ USD
#IG-42665

Kinh tế - Hội nhập

Năm 2022, lâm sản phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu 16 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 6/1) Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng giá trị xuất khẩu lâm sản của cả nước đạt khoảng 15,87 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2022, toàn ngành phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu 16 tỷ USD, duy trì đà tăng so với năm 2021.
Xuất bản:Thứ năm, 06/01/2022 06:04 (GMT+7)