Năm 2022: Hà Nội phấn đấu 100% huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới
#IG-104577

Văn hóa - Xã hội

Năm 2022: Hà Nội phấn đấu 100% huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Hà Nội (TTXVN 22/7) Hà Nội đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao và bộ mặt nông thôn Thủ đô đổi mới rõ rệt.
Xuất bản:Thứ sáu, 22/07/2022 06:01 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI