Năm 2021, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao nhất
#IG-42637

Kinh tế - Hội nhập

Năm 2021, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao nhất

Hà Nội (TTXVN 2/1) Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản công nghiệp và xây dựng dịch vụ vẫn đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2020.
Xuất bản:Chủ nhật, 02/01/2022 07:14 (GMT+7)