Năm 2021, cả nước có 116,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
#IG-42636

Kinh tế - Hội nhập

Năm 2021, cả nước có 116,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Hà Nội (TTXVN 2/1) Năm 2021, cả nước có 116,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký là 1.611,1 nghìn tỷ đồng và vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,8 tỷ đồng.
Xuất bản:Chủ nhật, 02/01/2022 07:13 (GMT+7)