Năm 2020, Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 19 tỷ USD
#IG-18766

Kinh tế - Hội nhập

Năm 2020, Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 19 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 28/12) Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước năm 2020 ước đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2019. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD, nhập khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD. Ước tính xuất siêu năm 2020 đạt 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.
Xuất bản:Thứ hai, 28/12/2020 06:31 (GMT+7)