Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Năm 2020, thực hiện tiết kiệm 10% chi ngân sách thường xuyên

Năm 2020, thực hiện tiết kiệm 10% chi ngân sách thường xuyên

Hà Nội (TTXVN 7/2) Mục tiêu Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 là đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với những kết quả cụ thể, trong đó có thực hiện tiết kiệm 10% chi ngân sách thường xuyên

 • Ngày:
  07/02/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ