Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Năm 2020, ngành công nghiệp tăng trưởng 3,36%

Năm 2020, ngành công nghiệp tăng trưởng 3,36%

Hà Nội (TTXVN 2/1) Năm 2020, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước tăng 3,36% so với năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt.

 • Ngày:
  02/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ