Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu lâm sản ước đạt trên 12,6 tỷ USD
#IG-18543

Kinh tế - Hội nhập

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu lâm sản ước đạt trên 12,6 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 4/12) Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu lâm sản của cả nước ước đạt trên 12,6 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2019, giá trị lâm sản xuất siêu đạt trên 10 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay, tiếp tục đứng trong 10 nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực.
Xuất bản:Thứ sáu, 04/12/2020 06:26 (GMT+7)