Năm 2020, cả nước có gần 135 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
#IG-18823

Kinh tế - Hội nhập

Năm 2020, cả nước có gần 135 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Hà Nội (TTXVN 3/1) Năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm 2,3% so với năm 2019 nhưng có số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3%.
Xuất bản:Chủ nhật, 03/01/2021 07:43 (GMT+7)