Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Năm 2018 sẽ có khoảng 3.400 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2018 sẽ có khoảng 3.400 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội (TTXVN 23/2) Năm 2018, cả nước phấn đấu có ít nhất 37-38% số xã (khoảng 3.300 - 3.400 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% so với năm 2017.

 • Ngày:
  23/02/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ