Năm 2017, Quảng Bình là địa phương đạt chỉ số PAPI cao nhất
#IG-10003

Chính trị - Ngoại giao

Năm 2017, Quảng Bình là địa phương đạt chỉ số PAPI cao nhất

Hà Nội (TTXVN 4/4) Kết quả chỉ số PAPI 2017 tổng hợp cho thấy: 16 tỉnh/thành phố trong nhóm đạt điểm cao nhất; 16 tỉnh/ thành phố trong nhóm đạt điểm trung bình cao; 15 tỉnh/thành phố đạt điểm trung bình thấp và 16 tỉnh/ thành phố thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất.
Xuất bản:Thứ tư, 04/04/2018 16:41 (GMT+7)