Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Năm 2017, Quảng Bình là địa phương đạt chỉ số PAPI cao nhất

Năm 2017, Quảng Bình là địa phương đạt chỉ số PAPI cao nhất

Hà Nội (TTXVN 4/4) Kết quả chỉ số PAPI 2017 tổng hợp cho thấy: 16 tỉnh/thành phố trong nhóm đạt điểm cao nhất; 16 tỉnh/ thành phố trong nhóm đạt điểm trung bình cao; 15 tỉnh/thành phố đạt điểm trung bình thấp và 16 tỉnh/ thành phố thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất.

 • Ngày:
  04/04/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ