Mỹ tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn từ 14/12/2020