Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Mỹ: Lượng phát thải CO2 tăng đáng kể

Mỹ: Lượng phát thải CO2 tăng đáng kể

Hà Nội (TTXVN 11/1) Lượng khí CO2 phát thải tại Mỹ trong năm 2018 đã tăng tới 3,4% sau 3 năm liên tục giảm.

  • Ngày:
    11/01/2019
  • Định dạng:
    JPG
  • Sản phẩm:
    Tin đồ họa thế giới
  • Lĩnh vực:
    Văn hóa - Xã hội
  • [Download]
  • Trang chủ