Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Muong Lo valley: Land of historical and cultural values

Muong Lo valley: Land of historical and cultural values

Located 80 km from Yen Bai city, Muong Lo valley looks like a giant saucepan covering Nghia Lo town and some communes of Van Chan district.

 • Ngày:
  23/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Social affairs
 • [Download]
 • Trang chủ