Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
#IG-19966

Kinh tế - Hội nhập

Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Hà Nội (TTXVN 19/4) Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lào Cai, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân trên 10%/ năm và GRDP bình quân đầu người đạt 126 triệu đồng/năm.
Xuất bản:Thứ hai, 19/04/2021 15:00 (GMT+7)