Mục tiêu đến năm 2025, thị phần hàng Việt Nam chiếm trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại
#IG-19952

Kinh tế - Hội nhập

Mục tiêu đến năm 2025, thị phần hàng Việt Nam chiếm trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại

Hà Nội (TTXVN 19/4) Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu đến năm 2025, giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại và trên 80% các kênh phân phối truyền thống.
Xuất bản:Thứ hai, 19/04/2021 06:34 (GMT+7)