Mục tiêu đến năm 2025  Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại
#IG-17777

Chính trị - Ngoại giao

Mục tiêu đến năm 2025 Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại

Hà Nội (TTXVN 28/9) Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.
Xuất bản:Thứ hai, 28/09/2020 08:16 (GMT+7)