Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Mục tiêu đến hết năm 2020: 100% huyện, thành phố của Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới

Mục tiêu đến hết năm 2020: 100% huyện, thành phố của Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội (TTXVN 21/7) Từ nay đến hết năm 2020, Vĩnh Phúc phấn đấu 100% huyện, thành phố trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM); mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 15% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu…

 • Ngày:
  21/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ