Mục tiêu Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ
#IG-63301

Y tế - Cộng đồng

Mục tiêu Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ

Hà Nội (TTXVN 17/3) Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022. Chương trình này được thực hiện trong thời gian 2 năm 2022 - 2023. Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm 2024, Bộ Y tế báo cáo Chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện Chương trình này hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh.
Xuất bản:Thứ năm, 17/03/2022 21:13 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19