#IG-19918

Y tế - Cộng đồng

Mức phí cách ly y tế tập trung với người nhập cảnh vào Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 8/12) Người nhập cảnh vào Việt Nam cách ly tập trung tại các cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định phải tự chi trả tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày kể từ 1/9/2020.
Xuất bản:Thứ ba, 08/12/2020 09:48 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19
Nguồn: © Ban tư liệu / Tin đồ họa động