Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Mức độ ủng hộ của người Mỹ với Quốc hội

Mức độ ủng hộ của người Mỹ với Quốc hội

Hà Nội (TTXVN 21/5) Thăm dò mức độ ủng hộ của người Mỹ với Quốc hội.

 • Ngày:
  21/05/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ