Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Mua bán trái phiếu trong khu vực đồng Euro

Mua bán trái phiếu trong khu vực đồng Euro

Hà Nội (TTXVN 6/9) Mua bán trái phiếu của Chính phủ các nước châu Âu, theo Chương trình mua bán công của khu vực (PSPP), đạt 1.000 tỷ Euro trong tháng 8.

 • Ngày:
  06/09/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ