Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Một số thông tin về Cộng đồng Pháp ngữ

Một số thông tin về Cộng đồng Pháp ngữ

Hà Nội (TTXVN 23/11) Bảo vệ đa dạng văn hóa và ngôn ngữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Cộng đồng Pháp ngữ, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới.

 • Ngày:
  23/11/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ