Một số thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
#IG-11550

Chính trị - Ngoại giao

Một số thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Hà Nội (TTXVN 10/12) Việt Nam đạt được những thành tựu không thể phủ nhận trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; trong đó có các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
Xuất bản:Thứ hai, 10/12/2018 21:43 (GMT+7)