Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Một số quyền cơ bản của trẻ em

Một số quyền cơ bản của trẻ em

Hà Nội (TTXVN 20/11) Ngày 20/11 hằng năm được chọn làm ngày Trẻ em Thế giới, nhằm tạo sự quan tâm của thế giới đối với quyền của trẻ em, thúc đẩy những nỗ lực vì sự phát triển trẻ nhỏ.

 • Ngày:
  20/11/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ