Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Một số nội dung trả lời chất vấn của 25 lãnh đạo trước Quốc hội

Một số nội dung trả lời chất vấn của 25 lãnh đạo trước Quốc hội

Hà Nội (02/11/2018) Trong ba ngày từ 30/10 đến 1/11/2018, tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn, các thành viên Chính phủ, trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục.

 • Ngày:
  02/11/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ