Một số mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch COVID-19
#IG-41828

Văn hóa - Xã hội

Một số mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 17/10) Đợt dịch thứ 4 khởi đầu tại Việt Nam ngày 27/4/2021, kéo dài hơn 5 tháng, đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã hết sức cố gắng triển khai nhiều chủ trương, biện pháp với tinh thần trách nhiệm rất cao, rất quyết liệt, chỉ đạo kịp thời cùng với sự hưởng ứng cao của người dân, sự vào cuộc của các cấp, các ngành nên đã từng bước khống chế được dịch bệnh. Dưới đây là một số mô hình hay, cách làm tốt trong đợt dịch thứ 4.
Xuất bản:Chủ nhật, 17/10/2021 11:24 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19