Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Một số mô hình đặc khu kinh tế thành công trên thế giới

Một số mô hình đặc khu kinh tế thành công trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 6/6) Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm phát triển các mô hình đặc khu kinh tế của các nước trên thế giới, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

 • Ngày:
  06/06/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ