Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Một số loại hình sân khấu truyền thống ở Việt Nam

Một số loại hình sân khấu truyền thống ở Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 13/2) Là một trong những tinh hoa của truyền thống nghệ thuật dân tộc, hàng trăm năm qua, sân khấu truyền thống (chèo, tuồng, cải lương…) đã in đậm dấu ấn trong đời sống tinh thần - thẩm mỹ của các thế hệ người Việt Nam.

 • Ngày:
  13/02/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ