Một số giải pháp trước mắt trong phòng chống dịch COVID-19
#IG-41829

Văn hóa - Xã hội

Một số giải pháp trước mắt trong phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 17/10) Đối với Việt Nam, một số kinh nghiệm bước đầu được đúc kết từ thực tiễn phòng chống dịch năng lực ứng phó của hệ thống y tế ngày một nâng lên chiến lược vắc xin đã phát huy hiệu quả giúp chúng ta chủ động hơn trong việc chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch. Thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau.
Xuất bản:Chủ nhật, 17/10/2021 11:28 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19