Một số biện pháp loại bỏ khí phát thải gây biến đổi khí hậu
#IG-42048

Văn hóa - Xã hội

Một số biện pháp loại bỏ khí phát thải gây biến đổi khí hậu

Hà Nội (TTXVN 2/11) Trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nhiều nước trên thế giới đã có những sáng kiến loại bỏ lượng khí phát thải gây ô nhiễm môi trường, tăng cường các khoản đầu tư nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế xanh, củng cố cấu trúc xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Xuất bản:Thứ năm, 04/11/2021 14:35 (GMT+7)