Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

More trains to serve passengers during 2020 lunar new year holiday

More trains to serve passengers during 2020 lunar new year holiday

For 2020 lunar new year holiday, 22 local and North-South returned trains with some 287,000 tickets are planned to operate to fulfill passengers’ increasing demand.

 • Ngày:
  28/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Social affairs
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: