Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba
#IG-07166

Chính trị - Ngoại giao

Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba

Hà Nội (TTXVN 10/6) Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Cuba tại châu Á.
Xuất bản:Thứ bảy, 10/06/2017 09:01 (GMT+7)